Thiết Kế Dụ Án Công Trình

Chúng tôi nhận lập tất cả các loại dụ án công trình tù thiết kế concept (ý tuỏng) dến thiết kế co sỏ hay thiết kế kỹ thuật thi công vói dẩy dủ các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dụng của Việt nam ( tham khảo thêm yêu cầu về tiêu chuẩn của quốc tế)

Thiền Viện Linh Úng

Quy mô của công trình thiền viện Linh Úng khá l?n v?i nhi?u h?ng m?c khác nhau nhu : nhà chánh di?n, nhà gi?ng, nhà ? c?a chu tang, tu?ng dài Quan Th? Âm ngoài tr?i, chòi v?ng c?nh, khu nhà b?p an, h?ng m?c c?ng chính tam quan, cùng các h?ng m?c ph? tr? khác,...

Tu V?n Thi?t K?

Tu V?n Thi?t K? Ki?n Trúc là m?t công vi?c c?a ki?n trúc su d?a trên s? tu duy, sáng t?o và s?p x?p các ý tu?ng s?n có c?a ch? nhà hay ch? c?a m?t d? án cùng v?i các ý tu?ng c?a KTS t?o nên m?t không gian s?ng, m?t môi tru?ng sinh ho?t,làm vi?c m?t cách h?p lý, khoa h?c, ti?t ki?m nh?t và phù h?p v?i m?c tiêu, d?t duoc công nang d? ra.

Thi?t K? Ý Tu?ng

"THI?T K? Ý TU?NG" s? gi?i quy?t du?c bài toán mà các b?n d?t ra v?i m?t chi phí g?n nhu là th?p nh?t có th? nhung v?n d?m b?o du?c các yêu c?u c?a các b?n d?t ra nh?t là giúp các b?n nh?n ra du?c hi?u qu? d?u tu công trình c?a mình cung nhu các gi?i pháp v? ki?n trúc, th?m m? và môi tru?ng xung quanh.

Thi?t k? phòng b?p mang phong cách c? di?n.

B?p là m?t thành ph?n quan tr?ng trong vi?c b? trí m?t b?ng can h? chung cu cung nhu nhà ph? thông thu?ng hay các nhà bi?t th?. Vi?c thi?t k? n?i th?t nhà ? bao g?m c? thi?t k? các phòng ch?c nang nhu phòng khách, phòng b?p, an, phòng restroom, phòng ng? du?c g?n k?t trong m?t th? th?ng nh?t, không th? tách r?i m?t phong riêng bi?t nào dó du?c.

Thi?t k? n?i th?t can h? chung cu phong cách hi?n d?i

Ð? có du?c m?t n?i th?t can h? d?p thì ph? thu?c nhi?u y?u t? tác d?ng vào nhu b?n thi?t k? ý tu?ng t?t, v?t li?u hoàn thi?n cao c?p và c? bi?n pháp thi công tiên ti?n cung nhu có d?i ngu th? lành ngh? d?m b?o vi?c hoàn thi?n cu?i cùng d?t yêu c?u nhu mong d?i.

Thi?t k? c?i t?o nhà ? phu?ng Th?o Ði?n, qu?n 2

Công trình mà mình tham gia thi?t k? c?i t?o n?m ? phu?ng Th?o di?n, qu?n hai, tp H? chí mình là m?t ví d? nhu th?. Nó dã t?n t?i t? nam 2003 d?n nay dã hon 10 nam r?i và có quá nhi?u l?i trong qua trình thi công ngôi nhà này. Ý tu?ng mà mình dua ra cung không có gì m?i, ch? là can c? trên khung su?n cu c?a nó d? s?a nh?ng l?i b?t c?p c?a ngôi nhà, d?ng th?i d? xu?t thêm m?t vài ch? giúp cho ngôi nhà thông thoáng hon ho?c b? trí l?i m?t s? ch? d? ngôi nhà phù h?p v?i yêu c?u m?i sau này.

Thi?t k? công trình tôn giáo

Nh?ng y?u t? ch? ch?t ?nh hu?ng d?n có th? k? d?n là: khuôn viên r?ng, nhi?u h?ng m?c, k?t c?u mái khá ph?c t?p, nh?ng mô típ hoa van trang trí v?i nhi?u ch? d? v? nhà Ph?t,..Công trình thi?n vi?n Linh ?ng v?a m?i hoàn thành ph?n thi?t k? co s? là m?t di?n hình cho lo?i hình d? án này.

Popular Posts

Wednesday, March 25, 2015

Thiết kế cải tạo nhà ở phường Thảo Điền, quận 2.

  Trong hoạt động xây dựng dân dụng hiện nay, thì ngoài việc thiết kế và xây mới hoàn toàn thì việc cải tạo và sữa chữa cũng không kém phần quan trọng và cần thiết. Phần lớn các chủ nhà sau khi mua được căn nhà mà mình mong muốn đều tiến hành thiết kế sữa chữa hay cải tạo mới lại. Lý do chính là sau quá trình dài sử dụng của người chủ trước thì ngôi nhà cũng gần như xuống cấp hay hư hỏng rồi. Các trang thiết bị và vật dụng bên trong cũng đã xuống cấp hay lỗi thời hay kém độ tiên dụng theo thời gian. Một điều quan trọng nữa là, không gian và chức năng của ngôi nhà được thiết kế và xây dựng theo nhu cầu và ý tưởng của người chủ cũ, nay chuyển sang người chủ mới với nhu cầu mới, yêu cầu mới thì việc thiết kế hay cải tạo mới trước khi bắt đầu chuyển đến ở là một điều tất yếu.

  Công trình mà mình tham gia thiết kế cải tạo nằm ở phường Thảo điền, quận hai, tp Hồ chí mình là một ví dụ như thế. Nó đã tồn tại từ năm 2003 đến nay đã hơn 10 năm rồi và có quá nhiều lỗi trong qua trình thi công ngôi nhà này. Ý tưởng mà mình đưa ra cũng không có gì mới, chỉ là căn cứ trên khung sườn cũ của nó để sữa những lỗi bất cập của ngôi nhà, đồng thời đề xuất thêm một vài chỗ giúp cho ngôi nhà thông thoáng hơn hoặc bố trí lại một số chỗ để ngôi nhà phù hợp với yêu cầu mới sau này.

Các mặt bằng của ngôi nhà đuốc bố trí lại như bản vẻ phác thảo trên.


Mặt cắt dọc 01 thể hiện rõ không gian từ trước ra sau, với phần đề xuất thay lan can sắt đã củ bằng lan can kính sang trọng và sáng sủa hơn, cùng với việc bố trí lại căn bếp hiện đại hơn, di chuyển két nước mái lên trên đỉnh cao nhất của ngôi nhà.

Mặt cắt dọc 02 thể hiện một vài không gian phía tương đối diện. Một quầy bar nhỏ được thêm vào kế chân cầu thang. Với hai mặt cắt số 01 & 02 thì các không gian trong nhà đều được kiếm soát một cách hiệu quả.


Để dễ hình dung phương án thiết kế lần này của mình, mời các bạn hãy xem thêm các hình ảnh hiện trang bên dưới nhé

Hình chụp từ phía ngoài đường chính. Tuy ngôi nhà tọa lạc tài phường Thảo Điền, vốn nổi tiếng bởi khu vực của những biệt thự bề thế và sang trọng, thì công trình vẫn khiêm tốn như một ngôi nhà phố thông thường tại Viết Nam.

Hiện trạng nội thất phòng khách trước khi thiết kế lại.


Phần sân thượng phía nhìn ra phía trước, xa xa là xa lộ Hà Nội với một vài tòa nhà cao tầng đang mọc lên.Phần sân thượng phía sau nhà, nhìn được bao quát các ngôi nhà xung quanh vì ngôi nhà là điiểm cao nhất trong khu vực này.

  Khi nói đến thiết kế cải tạo, điều đầu tiên các kiến trúc sư hay nghĩ đến là việc phá bỏ chiếc cầu thang củ rồi thiết kế và bố trí lại tại một vị trí khác trong ngôi nhà. Điều này sẽ mang lại cảm giác mới lạ ngay lập tức và cung dễ dàng thuyết phục được người chủ nhà với một không gian mới mẻ hấp dẫn mang đến sau này. Tuy nhiên điều này không thực sự đúng hoàn toàn. Trong một số trường hợp, việc phá bỏ chiếc cầu thang cũ đôi lúc mang đến sự tốn kém không cần thiếc, việc thi công cài tạo sẽ bị đội giá lên rất nhiều. Trong khi nhiều người sau khi đã bỏ ra một khoản đầu tư khá lớn để mua được ngôi nhà, nay phải chi thêm một khoản khá lớn nữa thì chắc chắn rằng nhiều người không thực sự sẵn sàng.

 P/s: Bạn nghĩ rằng trong trường hợp này nên xây mới hoàn tòa hay cải tạo lại? Bạn đã từng gặp một ngôi nhà đã được cải tạo lại bao giờ chưa?Bạn thích sống trong một  ngôi nhà được cải tạo lại hay trong một ngôi nhà được xây mới hoàn toàn?   ....... 


Wednesday, March 18, 2015

Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố".

     Định viết lâu rồi những giờ mới có thời gian viết. Có vài thứ vẫn hiểu mơ hồ, có vài thứ vẫn hoài nghi, có những thứ ở trong đầu nhưng không biết viết ra thế nào, và cũng có nhiều thứ ai cũng biết, nhưng kệ viết được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trước tiên là để cho mình ghi nhớ, sau nếu bạn nào có thể tìm được điều gì hay ho thì mình rất vui Hi vọng các bạn quan tâm đọc và chia sẻ quan điểm

1.  Định hướng cho đồ án:

     Trước khi vẽ ra những phác thảo đầu tiên, dù là một sơ đồ công năng, mặt bằng,…việc có một ý tưởng định hướng là cần thiết và quan trọng. Một định hướng thật súc tích, đơn giản nhưng rõ ràng và hợp lí sẽ là cơ sở cho nhiều khai triển khác nhau. MỘT Ý TƯỞNG VÀ RẤT NHIỀU KHAI TRIỂN sẽ tốt hơn là mò mẫm mà không có định hướng rõ ràng. 
Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố"
* 2 không gian kết nối với nhau được phân định bằng đường giao thông “ảo”, sự tương tác qua lại giữa 2 không gian để không có cảm giác bị chia cắt


2.    Tham khảo tài liệu, “bắt chước” vs “sao chép”

     Với mỗi giai đoạn của đồ án, việc tham khảo sẽ khác nhau. Trong những bước đầu, nếu bế tắc trong việc tìm ý tưởng, trong phương pháp tiếp cận, thì nên tìm và phân tích một công trình của kts để thấy cách họ đặt vấn đề, giải quyết, phát triển đến khi hoàn chỉnh như thế nào. Không chỉ là đọc và xem, hãy vẽ lại những mặt bằng, mặt cắt của công trình (vẽ theo cách hiểu, có thể dưới dạng giản đồ), thậm chí là làm mô hình. Tìm những mọi nguồn phân tích về công trình để có thể hiểu nó rõ hơn. Rất nhiều điều có thể học được: từ cách xử lí công năng, sắp xếp bố cục đến không gian, ánh sáng, nội thất, vật liệu…. .

Ở đây cần phân biệt giữa BẮT CHƯỚC (imitate) và SAO CHÉP (copy). Nói một cách nôm na, sao chép là chép mà không cần hiểu, thấy người ta làm đẹp, hay thì bê vào; bắt chước cũng là “chép”, nhưng chép có chọn lọc, có nhận thức.
BẮT CHƯỚC là chuyện mà bao đời nay các thế hệ kiến trúc sư đều làm, vì không có sự sáng tạo nào mà không dựa trên những nền tảng của người đi trước. Nhất là đối với sinh viên, việc học tập những cái hay, vận dụng để có thể hiểu và nắm bắt được nó là điều nên làm. Nhưng vấn đề là bắt chước như thế nào. Không thể bưng một thứ nào đấy từ đồ án người ta vào đồ án của mình trong hiểu không thật sự hiểu về nó. Cái nên copy chính là TƯ DUY, LÝ LUẬN ẩn chứa trong thiết kế đó chứ không phải là HÌNH THỨC của nó. 
Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố"
* Villa Santillana – Henri Ciriani - bạn nào chưa đọc bài phân tích thì tìm trong đống album

3.    Hình thức trong kiến trúc:
     Với sự phát triển của công nghệ ngày nay, con người có thể tạo ra kiến trúc với bất cứ những hình khối, đường nét nào. Thẩm mĩ về cái đẹp cũng thay đổi, đã qua cái thời của archi moderne với những hình kỉ hà, đường thẳng, những góc vuông thống trị kiến trúc. Nhiều kiến trúc sư bây giờ nổi tiếng với những đường nét mềm mại, những góc cạnh mới lạ như Zaha Hadid, H&M, Gehry. Thế nhưng thầy tôi lại khuyến khích sinh viên làm việc với những đường thẳng, những góc vuông, mọi sáng tạo khác có thể được cho phép nếu bảo vệ được lí do tồn tại của nó. Nghe có vẻ hà khắc, nhưng theo tôi điều đó hoàn toàn hợp lí trong việc HỌC kiến trúc.

     Lấy một ví dụ nhỏ, một designer nội thất thiết kế một chiếc ghế con để ngồi, nếu chiếc ghế không đảm bảo được những tiêu chuẩn cơ bản của nó để người ta có thể ngồi thoải mái thì việc đưa những trang trí cầu kì, đường nét mềm mại, hình thù độc đáo cũng không thể đưa nó thoát khỏi hình ảnh một tác phẩm điêu khắc để trở thành một cái ghế được.

     Không gian cũng giống như vậy, người ta cần phải làm nó đẹp trong tư duy, trong vẻ đẹp tối giản nhất. Những trang trí về màu sắc, vật liệu, những biến đổi về đường nét để trở nên hấp dẫn, bắt mắt là cần thiết, nhưng nó đến sau. Đối với những chưa có những tư duy, cách nhìn tốt về không gian, ý thức về những gì họ vẽ ra, thì việc sa đà vào hình thức cũng giống như câu chuyện chiếc ghế vậy.Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố"
* Klein Bottle House- architect: McBride Charles Ryan


4.    Ngôi nhà đẹp, trước tiên mỗi không gian sống phải đẹp:

     Trong đồ án của tôi, giáo viên bắt đầu bằng bài tập thiết kế một nhà tắm LÝ TƯỞNG, một bài tập về không gian, ánh sáng, nội thất trong sự tương quan với công năng. Khi đã có một cái nhìn về chất lượng của mỗi không gian sống, công việc tiếp theo chính là lắp ghép và kết nối những không gian này lại (tất nhiên là phải sửa đổi nhiều để cho phù hợp)

     Có lúc tôi tự hỏi, tại sao không phải là binh từ lớn đến nhỏ như người ta vẫn hay làm: từ phân tích khu đất, đến hình khối đặc rỗng, thông tầng, lấy sáng này nọ, đến chia không gian thành từng phần, từng phòng rồi sau đó là vẽ nội thất. Sau đó tôi mới nghiệm ra rằng: đồ án học và việc làm thực tế là khác nhau. Đối với sinh viên, cái cần học tạo ra không gian với giả thiết mọi phương diện lí tưởng, không bị ràng buộc bởi những yếu tố bên ngoài như ngoại cảnh, hạn chế diện tích, điều kiện khí hậu, bla bla. Khi đã có NHẬN THỨC VỀ SỰ LÝ TƯỞNG rồi thì khi áp đặt các yếu tố khác, sv mới có thể tạo ra được không gian lí tưởng nhất có thể. 
Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố"
* Moriyama House- Ryue Nishizawa
Nhà vệ sinh ngập tràn ánh sang

5.    Phân chia và kết nối không gian:

     Nói đến phân chia không gian, chúng ta thường nghĩ đến những bức tường. Ở đây, phân chia được hiểu theo cách cụ thể. Thực tế, có nhiều cách phân chia không gian
- sự thay đổi độ cao sàn, độ cao trần, một khoảng dịch của tường.
- sự thay đổi về ánh sáng
- sự thay đổi về chất liệu
- nội thất, tường lửng
- luồng di chuyển giữa hai không gian.
-không gian đệm

     Đây là những cách phân chia không rạch ròi, không như những bức tường tách biệt 2 không gian độc lập, thế nên tùy theo trường hợp mà áp dụng, nó có thể giúp việc phân chia những không gian theo công năng mà vẫn đảm bảo sự liền mạch. 


Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố"
*Stacking Green- Vo Trong Nghia
Ngăn cách giữa phòng tắm và phòng ngủ bằng một giếng thông sang

6.    Tường trong mối liên hệ với không gian :

     “Đối với kiến trúc sư, một bức tường tồn tại ở đó không phải là vì nó giúp chịu lực trong kết cấu. Nếu nó không có ý nghĩa về mặt không gian, hãy vứt nó đi và thay bằng cột chịu lực” Một ví dụ như thế để cho thấy rằng, kts không thể viện những cớ về kết cấu để che đi sự vô tâm trong việc vẽ những bức tường; chiều cao, bề dày, khoảng mở trên, mở dưới,…tất cả đều nên có lí do tồn tại của nó.

 Nếu xét tường như một yếu tố phân chia, có thể phân loại nó như sau:
+ tường 2/3 (tường lửng thấp hơn trần) thường tương ứng với chiều cao con người,
+ tường 1/3 tương ứng với những vật dụng như bàn, giường, lan can…không thể bước qua được nhưng nhìn dễ dàng qua được
+ tường 3/3 tương ứng với chiều cao 1 tầng (chạm đến trần nhà)
Mỗi loại sẽ có những tác động khác nhau đến không gian. Loại tường 2/3 thường được sử dụng để phân chia không gian mà vẫn tạo sự liên kết, tạo chiều sâu cho không gian.
Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố"
* House 13 martaban, ONG& ONG
trong 2 phòng ngủ ở tầng 1,2 có thể thấy kts thiết kế rất thông minh để tạo cách liên hệ giữa phòng ngủ và các không gian khác
- ở tầng 2 sử dụng tường ngăn cách như tường 2/3 (không vượt tới trần, vừa để lấy sáng, vừa tạo sự liên hệ giữa phòng ngủ và không gian phía sau, khiến không gian có chiều sâu hơn
- ở tầng 1, sử dụng không gian đệm trước khi vào giường ngủ, không gian này mở ra phía sau (không có cửa ngăn cách), vừa riêng vừa chung, để tạo một khoảng cách và giữ sự riêng tư cho chỗ ngủ
- 2 phòng ngủ sử dụng thông tầng, nhìn có vẻ bất thường nhưng vẫn được tính toán để đảm bảo sự riêng tư cần thiết


7.    Phối cảnh và đường chân trời:

     Phối cảnh là một công cụ hiệu quả trong việc hình dung không gian. Phối cảnh một điểm tụ thường được sử dụng vì nó đơn giản, dễ dựng theo tỉ lệ và cho một cái nhìn tương đối đầy đủ về các yếu tố trong không gian. Đôi khi chúng ta hay sử dụng phối cảnh chim bay hay axonometry để cho một hình dung tổng thể về hình khối. Chúng rất hữu dụng, nhưng đó chỉ là một công cụ để biểu diễn, để thể hiện. Trong việc binh không gian, những phối cảnh theo tương ứng với góc nhìn thật ( có nghĩa là đường chân trời trong phối cảnh tương ứng với tầm mắt của con người) mới thực sự quan trọng. Góc nhìn này cho ta cảm nhận thực tế về các diện, mặt đứng, mặt ngang, đặc rỗng, những khoảng mở đóng khung cảnh bên ngoài trong sự tương quan với đường chân trời. 
Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố"
* phối cảnh vẽ tay của Henri Ciriani- Villa Santillana

8.    Nội thất trong cách nhìn của kiến trúc sư:

     Khác với designer, kts không phải là người thiết kế trang trí nội thất, càng không phải là nhân viên tiếp thị cho một hãng kinh doanh đồ gia dụng. Đối với kts, một bộ salon bằng gỗ chạm trổ và một bộ salon bọc nệm đóng vai trò như nhau trong không gian. Cái được quan tâm chính là hình dáng, kích thước và vị trí của nó. Nội thất nên được xem là một thành phần cấu tạo nên không gian thay vì trang trí cho không gian: một chiếc tủ đặt sát tường sẽ góp phần tạo cảm giác về bề dày cho bức tường, một chiếc kệ sách ngăn giữa phòng khách và phòng bếp sẽ tạo nên phân chia không gian, một mảng bê tông liên tục gấp nếp chạy dọc theo tường, lúc hạ xuống để thành băng ghế, lúc nâng lên để thành bếp rồi gập nằm dọc để thành một kệ đồ,…. tạo sự dẫn dắt trong không gian,…

     Có thể phân loại nội thất thành loại di chuyển được (mobile) và loại không di chuyển được (immobile). Những nội thất mà chúng ta đặt vào sau khi ngôi nhà xây xong là loại di chuyển được, có thể sẽ bị thay đổi tùy vào chủ nhà, còn khi nó là một phần của sàn, tường, hay trần, nó cố định không thay đổi được, nó sẽ không chỉ mang ý nghĩa về sử dụng và còn góp phần vào định hình không gian, lúc này, nó được coi như những “bức tường”

Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố"
* Kts Louis Kahn- Fisher house
Một băng ghế được hình thành từ façade
9.    Ánh sáng

     Ánh sáng tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong không gian sống, không những là những không gian chung mở như phòng khách, nhà bếp, ngay cả những không gian riêng tư như phòng ngủ, nhà tắm, wc cũng cần ánh sáng tự nhiên. Ngoài lấy sáng từ mặt đứng, những giải pháp thông tầng và tường dẫn sáng (phản xạ ánh sáng) sẽ giúp đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong những không gian giữa ngôi nhà. Tùy vào chức năng không gian mà sẽ có những yêu cầu về chất lượng ánh sáng khác nhau. Nhưng nhìn chung, ánh sáng khuếch tán được đánh giá cao hơn ánh sáng trực tiếp vì nó tránh được bức xạ mặt trời trực tiếp và tạo nên không gian sáng đồng nhất hơn. 
Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố"
*Y house – ONG&ONG
bức tường dẫn ánh sáng vào nhà vệ sinh, dù với diện tích nhỏ nhưng không gian vẫn rất thoáng đãng
10. Cầu thang, hành lang

     Cầu thang, hành lang là những thành phần kết nối các không gian lại với nhau. Nhưng kết nối ở đây chỉ mang ý nghĩa về di chuyển. Những không gian này thực tế tạo nên những ngăn cách. Những hành lang hẹp, những lõi cầu thang tách biệt khi chỉ đóng vai trò cho việc di chuyển vô hình chung biến thành những không gian “chết” vì ở đó không có sự giao tiếp, sự trao đổi giữa con người với nhau. Thế nên khi thiết kế, những thành phần giao thông nên tránh bị cô lập, hoặc được mở và kết nối sang những không gian sống, hoặc tự nó biến thành một không gian có hoạt động,…

Một vài chia sẽ với thiết kế kiến trúc "nhà phố"
* Ray and Dagmar Dolby Regeneration Medicine Building
Cầu thang được mở ra những không gian khác

Sunday, March 1, 2015

Ảnh đẹp kiến trúc cập nhật liên tục.

Do là website về kiến trúc nên phần hình ảnh là không thể thiếu. Điều này là hiển nhiên rồi.

Người kiến trúc sư muốn vẽ được công trình cũng cần phải có cảm xúc mới vẽ được

Còn người ngắm nhìn công trình đã hoàn thành cũng phải có ấn tượng và có cảm xúc mới nhấc máy lên chụp.

Góc này sẽ được cập nhật hình ảnh liên tục các bạn nhớ ghé vào ủng hộ nhé....

Ảnh đẹp kiến trúc
Một công trình kiến trúc về đêm với các điểm nhấn trang trí ánh sáng chạy dọc theo mặt tiền
Ảnh đẹp kiến trúc
Một công trình khá mới lạ nằm trên đường Nguyễn Bính Khiêm quân 1 với hình khối thật mới mẻ.


Ảnh đẹp kiến trúc
Một công trình sắp sữa hoàn thiện tại trung tâm thành phố


Ảnh đẹp kiến trúc
Chụp từ bến Bạch Đằng


Ảnh đẹp kiến trúc
Tòa nhà 68 tầng nổi tiếng


Ảnh đẹp kiến trúc
Vẫn còn mang âm hưởng tết Ất Mùi