Thiết Kế Dụ Án Công Trình

Chúng tôi nhận lập tất cả các loại dụ án công trình tù thiết kế concept (ý tuỏng) dến thiết kế co sỏ hay thiết kế kỹ thuật thi công vói dẩy dủ các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dụng của Việt nam ( tham khảo thêm yêu cầu về tiêu chuẩn của quốc tế)

Thiền Viện Linh Úng

Quy mô của công trình thiền viện Linh Úng khá l?n v?i nhi?u h?ng m?c khác nhau nhu : nhà chánh di?n, nhà gi?ng, nhà ? c?a chu tang, tu?ng dài Quan Th? Âm ngoài tr?i, chòi v?ng c?nh, khu nhà b?p an, h?ng m?c c?ng chính tam quan, cùng các h?ng m?c ph? tr? khác,...

Tu V?n Thi?t K?

Tu V?n Thi?t K? Ki?n Trúc là m?t công vi?c c?a ki?n trúc su d?a trên s? tu duy, sáng t?o và s?p x?p các ý tu?ng s?n có c?a ch? nhà hay ch? c?a m?t d? án cùng v?i các ý tu?ng c?a KTS t?o nên m?t không gian s?ng, m?t môi tru?ng sinh ho?t,làm vi?c m?t cách h?p lý, khoa h?c, ti?t ki?m nh?t và phù h?p v?i m?c tiêu, d?t duoc công nang d? ra.

Thi?t K? Ý Tu?ng

"THI?T K? Ý TU?NG" s? gi?i quy?t du?c bài toán mà các b?n d?t ra v?i m?t chi phí g?n nhu là th?p nh?t có th? nhung v?n d?m b?o du?c các yêu c?u c?a các b?n d?t ra nh?t là giúp các b?n nh?n ra du?c hi?u qu? d?u tu công trình c?a mình cung nhu các gi?i pháp v? ki?n trúc, th?m m? và môi tru?ng xung quanh.

Thi?t k? phòng b?p mang phong cách c? di?n.

B?p là m?t thành ph?n quan tr?ng trong vi?c b? trí m?t b?ng can h? chung cu cung nhu nhà ph? thông thu?ng hay các nhà bi?t th?. Vi?c thi?t k? n?i th?t nhà ? bao g?m c? thi?t k? các phòng ch?c nang nhu phòng khách, phòng b?p, an, phòng restroom, phòng ng? du?c g?n k?t trong m?t th? th?ng nh?t, không th? tách r?i m?t phong riêng bi?t nào dó du?c.

Thi?t k? n?i th?t can h? chung cu phong cách hi?n d?i

Ð? có du?c m?t n?i th?t can h? d?p thì ph? thu?c nhi?u y?u t? tác d?ng vào nhu b?n thi?t k? ý tu?ng t?t, v?t li?u hoàn thi?n cao c?p và c? bi?n pháp thi công tiên ti?n cung nhu có d?i ngu th? lành ngh? d?m b?o vi?c hoàn thi?n cu?i cùng d?t yêu c?u nhu mong d?i.

Thi?t k? c?i t?o nhà ? phu?ng Th?o Ði?n, qu?n 2

Công trình mà mình tham gia thi?t k? c?i t?o n?m ? phu?ng Th?o di?n, qu?n hai, tp H? chí mình là m?t ví d? nhu th?. Nó dã t?n t?i t? nam 2003 d?n nay dã hon 10 nam r?i và có quá nhi?u l?i trong qua trình thi công ngôi nhà này. Ý tu?ng mà mình dua ra cung không có gì m?i, ch? là can c? trên khung su?n cu c?a nó d? s?a nh?ng l?i b?t c?p c?a ngôi nhà, d?ng th?i d? xu?t thêm m?t vài ch? giúp cho ngôi nhà thông thoáng hon ho?c b? trí l?i m?t s? ch? d? ngôi nhà phù h?p v?i yêu c?u m?i sau này.

Thi?t k? công trình tôn giáo

Nh?ng y?u t? ch? ch?t ?nh hu?ng d?n có th? k? d?n là: khuôn viên r?ng, nhi?u h?ng m?c, k?t c?u mái khá ph?c t?p, nh?ng mô típ hoa van trang trí v?i nhi?u ch? d? v? nhà Ph?t,..Công trình thi?n vi?n Linh ?ng v?a m?i hoàn thành ph?n thi?t k? co s? là m?t di?n hình cho lo?i hình d? án này.

Popular Posts

Friday, November 21, 2014

Khu nhà ở cho thuê phường Tân Thới Nhất, quận 12.

  Khu nhà ở dự kiến xây dựng thuộc phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh với chức năng thiết kế là khu nhà ở cho thuê.
Bản phác thào sơ bộ trình bày dưới đây thể hiện cách bố trí các công trình trong khu đất, cũng như một số hạ tầng cơ bản. 

Phối cảnh toàn khu của dự án, thể hiện cách bố trí các khối nhà dự kiến.

Một đường giao thống chính của toàn khu được bố trí ở giữa giúp cho việc kết nối khu dân cư với bên ngoài được thuận tiện. Ngoài ra cũng lưu ý bố trí nhà kỹ thuật ở phía cuối khu đất, nhà đổ rác, và nhà bảo vệ ở phía ngoài giúp cho an ninh cho toàn khu luôn được bảo đảm.


Một đường giao thống chính của toàn khu được bố trí ở giữa giúp cho việc kết nối khu dân cư với bên ngoài được thuận tiện. Ngoài ra cũng lưu ý bố trí nhà kỹ thuật ở phía cuối khu đất, nhà đổ rác, và nhà bảo vệ ở phía ngoài giúp cho an ninh cho toàn khu luôn được bảo đảm.

Bản vẽ hiện trạng của khu đất.

Mặt bằng tầng trệt khu nhà cho thuê 4 tầng bố trí 3 phòng cho thuê, phòng bảo vệ kiêm quản lý và khu vực để xe. 

Mặt bằng điển hình khu nhà cho thuê 4 tầng. Mỗi tầng được bố trí cầu thang giao thông ở giữa và 06 phòng cho thuê. Tổng số phòng khoảng 20 phòng cho 4 tầng.
Mỗi căn hộ cho thuê khoảng12 m2 có hai mặt thoáng 2 bên cùng các vật dụng sinh hoạt tối thiểu như phòng tắm, bếp, giường ngủ, chỗ tiếp khách,...Hàng lang chung được bố trí một bên đồng thời tạo một lớp lam đứng phía ngoài vừa để che nắng, tạo tính riêng tư bên trong đồng thời là lớp lam trang trí giúp tòa nhà trông hiện đại tránh được vẻ nhếch nhác của các khu nhà cho thuể thông mà chúng ta thường thấy.
  Khu nhà cho thuê thấp tầng riêng lẽ được bố trí hơi lùi sâu vào phía trong khu đất, được xây theo dang nhà liền kề quy mô gồm 1 trệt và 1 tầng lững

Mặt bằng tầng trệt bố trí phòng khách, khu bếp ăn và phòng vệ sinh dấu dưới dạ cầu thang giúp tiết kiệm diện tích.
Tầng lững bố trí phòng ngủ và chỗ làm việc.
Mặt cắt ngang nhà
 Điềm nổi bật của phương án là bố trí được các kiểu nhà cho thuê khác nhau giúp cho người thuê nhà có được sự chon lựa cán nhà phù hợp với mình nhất, và qua đó giúp cho việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn.
  Ngoài ra toàn khu nhà được thiết kế đồng bộ hài hòa ngay từ đầu giúp cho chủ đầu tư có thể hình dung và kiểm soát tiến độ cũng như chất lượng của công trình tốt hơn.