Thiết Kế Dụ Án Công Trình

Chúng tôi nhận lập tất cả các loại dụ án công trình tù thiết kế concept (ý tuỏng) dến thiết kế co sỏ hay thiết kế kỹ thuật thi công vói dẩy dủ các yêu cầu về tiêu chuẩn xây dụng của Việt nam ( tham khảo thêm yêu cầu về tiêu chuẩn của quốc tế)

Thiền Viện Linh Úng

Quy mô của công trình thiền viện Linh Úng khá l?n v?i nhi?u h?ng m?c khác nhau nhu : nhà chánh di?n, nhà gi?ng, nhà ? c?a chu tang, tu?ng dài Quan Th? Âm ngoài tr?i, chòi v?ng c?nh, khu nhà b?p an, h?ng m?c c?ng chính tam quan, cùng các h?ng m?c ph? tr? khác,...

Tu V?n Thi?t K?

Tu V?n Thi?t K? Ki?n Trúc là m?t công vi?c c?a ki?n trúc su d?a trên s? tu duy, sáng t?o và s?p x?p các ý tu?ng s?n có c?a ch? nhà hay ch? c?a m?t d? án cùng v?i các ý tu?ng c?a KTS t?o nên m?t không gian s?ng, m?t môi tru?ng sinh ho?t,làm vi?c m?t cách h?p lý, khoa h?c, ti?t ki?m nh?t và phù h?p v?i m?c tiêu, d?t duoc công nang d? ra.

Thi?t K? Ý Tu?ng

"THI?T K? Ý TU?NG" s? gi?i quy?t du?c bài toán mà các b?n d?t ra v?i m?t chi phí g?n nhu là th?p nh?t có th? nhung v?n d?m b?o du?c các yêu c?u c?a các b?n d?t ra nh?t là giúp các b?n nh?n ra du?c hi?u qu? d?u tu công trình c?a mình cung nhu các gi?i pháp v? ki?n trúc, th?m m? và môi tru?ng xung quanh.

Thi?t k? phòng b?p mang phong cách c? di?n.

B?p là m?t thành ph?n quan tr?ng trong vi?c b? trí m?t b?ng can h? chung cu cung nhu nhà ph? thông thu?ng hay các nhà bi?t th?. Vi?c thi?t k? n?i th?t nhà ? bao g?m c? thi?t k? các phòng ch?c nang nhu phòng khách, phòng b?p, an, phòng restroom, phòng ng? du?c g?n k?t trong m?t th? th?ng nh?t, không th? tách r?i m?t phong riêng bi?t nào dó du?c.

Thi?t k? n?i th?t can h? chung cu phong cách hi?n d?i

Ð? có du?c m?t n?i th?t can h? d?p thì ph? thu?c nhi?u y?u t? tác d?ng vào nhu b?n thi?t k? ý tu?ng t?t, v?t li?u hoàn thi?n cao c?p và c? bi?n pháp thi công tiên ti?n cung nhu có d?i ngu th? lành ngh? d?m b?o vi?c hoàn thi?n cu?i cùng d?t yêu c?u nhu mong d?i.

Thi?t k? c?i t?o nhà ? phu?ng Th?o Ði?n, qu?n 2

Công trình mà mình tham gia thi?t k? c?i t?o n?m ? phu?ng Th?o di?n, qu?n hai, tp H? chí mình là m?t ví d? nhu th?. Nó dã t?n t?i t? nam 2003 d?n nay dã hon 10 nam r?i và có quá nhi?u l?i trong qua trình thi công ngôi nhà này. Ý tu?ng mà mình dua ra cung không có gì m?i, ch? là can c? trên khung su?n cu c?a nó d? s?a nh?ng l?i b?t c?p c?a ngôi nhà, d?ng th?i d? xu?t thêm m?t vài ch? giúp cho ngôi nhà thông thoáng hon ho?c b? trí l?i m?t s? ch? d? ngôi nhà phù h?p v?i yêu c?u m?i sau này.

Thi?t k? công trình tôn giáo

Nh?ng y?u t? ch? ch?t ?nh hu?ng d?n có th? k? d?n là: khuôn viên r?ng, nhi?u h?ng m?c, k?t c?u mái khá ph?c t?p, nh?ng mô típ hoa van trang trí v?i nhi?u ch? d? v? nhà Ph?t,..Công trình thi?n vi?n Linh ?ng v?a m?i hoàn thành ph?n thi?t k? co s? là m?t di?n hình cho lo?i hình d? án này.

Popular Posts

Saturday, May 24, 2014

Sketch Up giúp gì cho các KTS trong việc thiết kế kiến trúc?

 Phối cảnh tổng thể của một dự án chung cư tại HCM
  Như chúng ta đều biết, Sketch Up ( SU) đã hỗ trợ cho các kiến trúc sư ( KTS) rất tốt trong phát thảo ý tưởng ( concept) cũng như trong các công đoạn thiết kế khác tùy thuộc vào từng giai đoạn cụ thể của đồ án kiến trúc cũng như sự khéo léo của bản thân người KTS.
   Để minh họa  cho ý kiến trên tôi sẽ upload một số hình ảnh thiết kế thực tế dự án cho các bạn cùng kiểm chứng và đánh giá cụ thể.

Góc nhìn từ đường phố của dự án chung cư cao tầng tai quận 2_ TP. HCM

Bên cạnh SU hỗ trợ nhanh cho các view ngoại thất và tổng thể, phần mềm này còn hỗ trợ khá tốt cho các view nội thất cùng với những ý tưởng cơ bản ban đầu cùng với  một số giải pháp vể vật liệu cơ bản ban đầu để người xem có thể hình dung phần nào vể không gian và môi trường của dự án nội thất.

Concept cho một dự án nội thất_ Rmit University. 
Một dự án cao ốc văn phòng tại trung tâm tp Hồ Chí Minh.
  Ngoài ra có một điều đặc biệt mà mình nhân thấy là, để tăng thêm tính thẩm mỹ cho bức ảnh 3D, nhiều người kiến trúc sư và người thiết kế đồ họa chon cách xuất file SU sang một phần mềm đồ họa khác để Render, làm movie, animation,... để tận dụng các đặc tính diễn họa mạnh vể camera, ánh sáng, vật liêu, của từng phần mềm đó. Ở đây có thể kể đến các phần mềm như: 3ds_Max, Lumion, Atlantis Studio,...
Ảnh 3D nội thất được xử lý công đoạn cuối với phần mềm Atlantis_ Studio. Theo mình thì hiệu quả vể thẩm mỹ đã được tăng thêm đáng kể với việc bổ trợ của ánh sáng, vật liệu, góc nhìn,...
Đến đây thì bạn cũng đã hiểu thêm về sự lợi hại của phần mềm Sketch Up rồi chứ. Tất nhiên có bạn sẽ không thích phần mềm này bởi thói quen đã quen với việc sử dụng phần mềm khác rôi, hoặc có thể là chưa từng thử qua bao giờ. Điều đó Thi cho là bình thường thôi,cho dù hàng ngày nhiều kiến trúc sư vẫn sử dụng Su đấy, và Su là một phần trong quá trinh thiết kế đầy chông gai, thu vị của các dự án xây dựng và kiến thiết ngày hôm nay.

P/s.Có thể bạn là kiến trúc sư, người thiết kế đồ họa, hoặc người lam xây dựng đã từng tiếp xúc nhiều với các hình ảnh thiết kế 3D rồi. Bạn có thể cho nhận định, cảm nhận khác với Thi về phần mềm này, cũng như biết được những hạn chế của SU. Nhận đinh, chia sẽ của bạn sẽ cho cái nhìn đa chiều, sẽ giúp chúng ta cung học hỏi thêm về phần mềm này.

Sunday, May 11, 2014

Cách đăng bài cho trang blog từ ... email của bạn

Blogger.com cho bạn nhiều phương pháp đăng bài cho blog. Thông thường bạn phải đăng nhập vào quản lý blog của mình để viết bài và xuất bản từ đây. Tuy nhiên blogger.com còn cho phép bạn đăng bài bất kỳ từ địa chỉ email nào. Để sử dụng chức năng này, bạn phải làm theo các hướng dẫn dưới đây.


THIẾT LẬP

Trước hết bạn đăng nhập bằng tài khoản Google của mình vào trang quản lý blog. Bạn chọn blog muốn đăng bài từ email, click Settings (Cài đặt), chọn Email.

Bây giờ bạn chỉ cần thêm phần còn trống vào Mail-to-Blogger Address. Ví dụ bạn nhập vào: thuthuatchoblogger. Như vậy địa chỉ email mà bạn sẽ gửi bài đăng cho blog này: dvnhan.thuthuatchoblogger@blogger.com. Chọn Publish (Xuất bản) và click Save Settings.


Bạn nhớ phải đánh dấu chọn Publish. Bài viết của bạn gửi từ email sẽ được xuất bản ngay. Nếu bạn không chọn phần này, bài viết sẽ được lưu trên Draft và chưa được xuất bản.

SỬ DỤNG

Khi bạn đang truy cập webmail hay sử dụng trình duyệt thư qua giao thức POP3 như MS Outlook Express, bạn có thể gửi bài từ đây.

Trên hình ví dụ sử dụng hòm thư Yahoo! Mail.

To: Địa chỉ email (Ở đây là: dvnhan.thuthuatchoblogger@blogger.com)
Subject: Tiêu đề cho bài đăng (Ví dụ: Đăng bài cho blog từ ... email của bạn)


Ngoài ra bạn có thể sử dụng Docs and Spreadsheets (Trình xử lý văn bản và bảng tính trên nền web của Google, như Microsoft Office Word và Excel của Microsoft trên nền Windows) để đăng bài cho blog của mình.

Saturday, May 10, 2014

Bảng xếp hạng 9 tòa cao ốc đẹp nhất thế giới

Tháp Al Bahar Towers đứng ở vị trí thứ 2.

Đứng ở vị trí "hoa hậu" của các tòa nhà chọc trời là Tòa tháp đôi Absolute World Towers của Canada.

9. Zhengzhou Greenland Plaza (đồng hạng) - Trịnh Châu, Trung Quốc

Zhengzhou Greenland Plaza bao gồm 1 khu văn phòng và 435 phòng khách sạn. Cao ốc này có một tấm gương lớn trên đỉnh phản xạ ánh sáng mặt trời vào giếng trời của tòa nhà.

#9 (TIE) ZHENGZHOU GREENLAND PLAZA — Located in Zhengzhou, China, the Zhengzhou Greenland Plaza houses office space and a 435-room hotel. The tower includes a mirror at the top that reflects sunlight down into the hotel's atrium.


9. Dumankaya Ikon (đồng hạng) - Thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ

Tòa nhà Dmankaya Ikon là một khu chung cư kết hợp trung tâm mua sắm. Thực tế đây là ba cao ốc được kết nối với nhau ở các tầng thứ 12, 22 và 32.


#9 (TIE) DUMANKAYA IKON —Istanbul, Turkey's Dumankaya IKON is an apartment building and shopping center. It's actually three interconnected towers that are joined on the 12th, 22nd, and 32nd floors.

9. Renaissance Barcelona Fira Hotel
(đồng hạng) - Barcelona, Tây Ban Nha

Tòa nhà khách sạn Renaissance Barcelona Fira Hotel có mặt ngoài sáng lóa trừ mặt ở phía Bắc màu đen. Bên trong khách sạn này còn có một vườn thẳng đứng (vertical garden) với hơn 300 cây cọ.


#9 (TIE) RENAISSANCE BARCELONA FIRA HOTEL — The Renaissance Barcelona Fira Hotel has a dazzling white façade except on the North side, which is black. The Barcelona hotel also has a vertical garden inside with over 300 palm trees.

8. UniCredit Tower -
Ý
Tháp UniCredit là tòa nhà cao nhất và mới của Ý, đây là trụ sở chính của Ngân hàng UniCredit. Tòa nhà này có thể nhìn thấy từ cách xa khoảng 6 dặm. Tòa nhà chọc trời này còn được lắp hệ thống đèn LED cho phép tòa nhà thay đổi màu sắc.


#8 UNICREDIT TOWER — The headquarters of UniCredit Bank, the UniCredit Tower is Italy's new tallest building. It can be seen from six miles away, and has LED lights that allow it to change color.

7. Varyap Meridian -
Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ
Tòa nhà Varyap Meridian với 1.500 căn hộ chung cư, một khách sạn 5 sao và  khu văn phòng. Mặt ngoài của tòa nhà có màu đất nung ở phía dưới, màu xanh đậm ở giữa và nhạt dần thành màu xanh da trời ở đỉnh.


#7 VARYAP MERIDIAN — Istanbul's new Varyap Meridian has 1,500 apartments, a five-star hotel, and office space. The outside of the buildings are terracotta-colored near the ground, and transition into blue glass at the top.

6. Pearl River Tower -
Quảng Châu, Trung Quốc
Tháp Pearl River có tổng diện tích 2,3 triệu m2 được xem là công trình có nhiều ứng dụng công nghệ xanh nhất hiện nay.
Tòa tháp gồm 71 tầng với các tấm năng lượng mặt trời, hệ thống trần chứa các đường ống dẫn nước lạnh để làm mát các căn phòng và hệ thống thoáng khí dưới sàn nhà. 

#6 PEARL RIVER TOWER — Pearl River Tower in Guangzhou, China is one of the world's most energy-efficient skyscrapers. It uses wind energy and solar technology, and is the tallest skyscraper on this list at over 1,000 feet tall.

5. House on Mosfilmovskaya 1 -
NgaCao 700 feet (hơn 213 m), House on Mosfilmovskaya 1 là một trong 10 tòa nhà cao nhất ở Nga. Cao ốc này được kết nối với một cao ốc “chị em” ở ngay bên cạnh.


#5 HOUSE ON MOSFILMOVSKAYA 1 — At nearly 700 feet tall, the House on Mosfilmovskaya 1 is one of the ten tallest buildings in Russia. It has slanting, exposed-concrete columns at its base, and connects to its 430-foot-tall sister tower.

4. The Bow -
Canada
Tòa nhà The Bow ở Canada, trụ sở của hãng dầu khí EnCana. Cao ốc có kiến trúc hình trăng lưỡi liềm này nhìn ra dòng sông Bow thơ mộng. Tòa nhà này cao khoảng 235 mét và cao thứ 3 ở Canada. 

#4 THE BOW — Called The Bow because of its gorgeous views of the Bow River, this 770-foot-tall skyscraper is the third-tallest in Canada. It's also 30 percent lighter than other buildings of its size thanks to the architects' innovative use of steel and glass.

3. Burj Qatar -
Doha, Qatar
Cao 46 tầng, tòa nhà Burj Qatar ở Doha, Qatar có một cột thu lôi lớn ở phía trên đỉnh. Bề mặt của tòa nhà được làm từ các kết cấu nhiều lớp với thiết kế mang phong cách Hồi giáo cổ đại để tạo bóng râm.


#3 BURJ QATAR — The 46-story Burj Qatar in Doha, Qatar is topped by a spire that acts as a lightning conductor. The façade is made of multi-layered patterns designed to look like ancient Islamic screens to shade the building from the sun.

2. Al Bahar Towers -
Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ảrập thống nhất (UAE)
Tòa nhà Al Bahar được Hội đồng nhà cao tầng và môi trường sống đô thị đánh giá là tòa nhà có kiến trúc sáng tạo nhất thế giới.

Tòa nhà gồm 29 tầng với cửa kính có thể mở ra và đóng lại theo chuyển động của ánh sáng mặt trời, việc này giúp điều hòa năng lượng mặt trời vào tòa nhà một cách tiện lợi, tạo không gian sống thoải mái cho cư dân tại đây.
#2 AL BAHR TOWERS — Abu Dhabi's Al Bahr Towers has photovoltaic panels that react to sunlight. As the sun moves, 2,000 umbrellas open and close to reduce interior thermal energy by 50 percent.
Được thiết kế bởi tập đoàn Aedas.

1. Absolute World Towers -
Canada

Tòa tháp đôi Absolute World Towers của Canada được chọn là tòa cao ốc đẹp nhất thế giới năm nay. Với những đường cong uốn lượn, tòa nhà này được mệnh danh là “Marilyn Moroe”. Đây là một phần tòa phức hợp khu dân cư với 2 tòa tháp có chiều cao lần lượt là 189,5m và 158m.

#1 ABSOLUTE WORLD TOWERS — This year's winner, Canada's Absolute World Tower 1 & 2 are a part of a residential tower complex. Due to their curved shape and the fact that no floor appears the same, the two towers were nicknamed "Marilyn Monroe."

**src:ref from internet **

Thursday, May 8, 2014

Sài Gòn "Old" với những công trình từ thế kỷ trước.

     Cũ nát, nhếch nhác, xập xệ... là những hình ảnh của các tòa nhà cũ nằm trong trung tâm TP HCM, ngay bên cạnh những cao ốc tân kỳ.

     Trung tâm TP HCM được biết đến như một đô thị hiện đại, nổi bật với các tòa nhà cao tầng tiện nghi. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những tòa nhà cũ nát, "làm xấu" bộ mặt thành phố. Xin điểm mặt vài tòa nhà như thế ở trung tâm thành phố:

Tòa nhà xấu nhất thành phố là Trung tâm thông tin khoa học và công nghệ TP HCM tại giao lộ Trương Định - Nguyễn Du (quận 1)

Chung cư Nguyễn Đình Chiểu nằm trên ngã tư Trương Định - Nguyễn Đình Chiểu (quận 3)

Chung cư cũ tại ngã tư Võ Văn Tần - Cách mạng Tháng Tám (quận 3)
'Chuồng cu" trong một chung cư tại giao lộ Trần Hưng Đạo - Nguyễn Cư Trinh (quận 1)


Các kiểu che chắn mặt tiền một chung cư ở đường Trần Hưng Đạo (quận 1)Một tòa nhà phá vỡ cảnh quan ngay ngã tư Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn (quận 1) 

Và hàng tá các công trình khác nữa...

Friday, May 2, 2014

Những bước đi cơ bản khi khởi nghiệp

Infographic dưới đây sẽ giúp các khởi nghiệp viên hình dung được những mốc quan trọng trên con đường khởi nghiệp đầy chông gai và thử thách
    Là CEO khởi nghiệp cần tự làm những điều gì?
    Chuyện một người phụ nữ Việt khởi nghiệp từ… cái áo lót
    Khởi nghiệp di động: Đừng sợ không nhận được đầu tư
    Khởi nghiệp có phải chỉ dành cho người trẻ?


1. Giai đoạn biến ý tưởng thành sản phẩm thử nghiệm

Đây là giai đoạn ban đầu đặt nền móng cho khởi nghiệp, ở giai đoạn này, khởi nghiệp cần tập trung vào việc phát triển sản phẩm phù hợp để tung ra thị trường. Trong quá trình hoàn thiện sản phẩm, cần lắng nghe và thu thập ý kiến phản hồi từ người dùng để đánh giá mức độ thành công khi tung ra thị trường.

2. Giai đoạn thành lập công ty

Sau khi hoàn thiện sản phẩm và có khách hàng đầu tiên, giai đoạn tiếp theo sẽ là thành lập công ty để mở rộng quy mô, phục vụ thị trường lớn hơn. Trong giai đoạn này, sáng lập viên cần tìm những người đồng hành có năng lực, chia sẻ quyền lợi với họ và tìm nhà đầu tư phù hợp.

3. Giai đoạn phát triển

Nếu bộ máy công ty hoạt động tốt, nguồn vốn từ nhà đầu tư được đảm bảo, sản phẩm được nhiều khách hàng sử dụng thì đây là thời điểm thích hợp để khởi nghiệp cân nhắc đưa doanh nghiệp lên sàn chứng khoán. Việc này sẽ giúp công ty có thêm nguồn vốn để dự trữ và phát triển.